De verschillende stappen naar een asbestattest.

1. VOORONDERZOEK

Een vooronderzoek is nodig om op een efficiënte manier het plaatsbezoek te laten verlopen. We verzamelen zoveel mogelijk info (bouwjaar, plannen, renovaties,...) zodat de pijnpunten van de constructie worden bloot gelegd.

2. PLAATSBEZOEK

We plannen een bezoek, door middel van visuele controle en verschillende staalafnames verzamelen we de nodige informatie voor het opmaken van het attest.

3. OPMAAK ASBESTINVENTARIS

De stalen worden opgestuurd naar een FOD WASO erkend labo waarna aan de hand van analyses een attest wordt opgemaakt. De materialen worden overzichtelijk in de databank omschreven, inclusief advies met betrekking tot beheer en verwijdering van de asbesthoudende materialen.

4. AFLEVERING ASBESTATTEST

De asbestinventaris wordt geregistreerd in een centrale databankapplicatie van de OVAM en zal worden opgestuurd per mail en worden toegevoegd aan de woningpas.