Wat is een asbestattest?

Aan de hand van een asbestinventarisatie maken we het asbestattest op.

Dit attest brengt de hoeveelheid asbest en waar het zich bevind in kaart binnen of buiten uw woning. Advies met betrekking het beheren of verwijderen ervan kunt u hier ook terugvinden. Het onderzoek start altijd niet-destructief, in samenspraak kunnen we ook overgaan tot een destructief onderzoek (Destructief onderzoek is niet nodig voor het asbestattest maar is wel handig met betrekking tot toekomstige verbouwingen.).

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken.

Dit mag enkel door een erkend asbestdeskundige worden opgemaakt. 

Hieronder kunt u een fictief voorbeeld zien van een asbestattest.

* Bron: Ovam